• Certyfikacja Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców

  Certyfikacja Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców

 • Kontrola bezpieczeństwa

  Kontrola bezpieczeństwa

 • Kontrola jakości w z zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

  Kontrola jakości w z zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Szkolenia stacjonarne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

  Szkolenia stacjonarne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Szkolenia elearningowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego SPX i DGR

  Szkolenia elearningowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego SPX i DGR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Szkolenia 11.2.7 SPX i DGR - bezpłatne samodzielne zarządzanie elearningiem

Firma avsec.pl proponuje nową usługę polegającą na samodzielnym bezpłatnym administrowaniu platformą internetową oraz możliwością elastycznego reagowania na Państwa potrzeby szkoleniowe.

Usługa ta daje możliwość natychmiastej rejestracji oraz przystąpienia do szkolenia uczestników z Państwa firmy w zależności od potrzeb. Samo administrowanie systemem jest absolutnie bezpłatne, a rozliczenie pomiędzy firmami następuje dopiero po ukończeniu szkolenia przez Państwa pracowników.

W razie nagłej potrzeby przystąpienia do szkolenia wyznaczony przez Państwa administrator loguje uczestników na platformie i mogą od razu rozpocząć szkolenie. Po/ w trakcie inspekcji np. ze strony Władzy lotniczej będziecie Państwo mieli możliwość niemal  natychmiastowego usunięcia ewentualnych niezgodności wynikających z braku realizacji Krajowego Programu Szkolenia.

W przypadku podpisania umowy na bezpłatne administrowanie systemem elerningowym firma avsec.pl oferuje najniższe stawki na realizację poszczególnych szkoleń tj. 100 PLN na jedno szkolenie bez wzglęgu na jego rodzaj. 

            Posiadamy w ofercie szkolenia dla kierowców przewożących ładunki lotnicze SPX oraz materiały niebezpieczne DGR.

Firma avsec.pl

z siedzibą w Warszawie powstała z myślą o potrzebach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą...

czytaj więcej >>>

Zatwierdzenia

Opinia Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie programów szkolenia oraz instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego...

czytaj więcej >>>

E-learning

I

Informacje rejestracja | kurs | administracja

L

Logowanie do panelu użytkownika

Administracja e-learningu

Instytucja, której pracownicy są szkoleni otrzymuje dostęp do systemu z pozycji administratora, umożliwiający wgląd w profil i podsumowanie każdego z uczących się w systemie e-learningu.

czytaj więcej >>>

Szkolenia dla kierowców przewożących ładunki lotnicze

Zgodnie z DEKLARACJĄ PRZEWOŹNIKA - Dodatku 6E do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 1998/2015 z dnia 15 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego:

"Cały personel biorący udział w przewożeniu ładunku lotniczego/poczty lotniczej przejdzie ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998"

Firma avsec.pl oferuje ww. szkolenie, które uznawane jest we wszystkich Portach Lotniczych UE również w systemie elearningowym, co znacznie ułatwia jego organizację szczególnie dla kierowców przewożących łądunki lotnicze.

Współpracujemy z

avsec.pl, Avsec Cargo i Polskie Stowarzyszenie Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców razem propagują ideę tworzenia bezpiecznych łańcuchów dostaw w transporcie ładunków lotniczych.

Firma avsec.pl, która specjalizuje się w realizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego współpracuje z Avsec Cargo - podmiotem posiadającym koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

Ponadto Avsec Cargo posiada uprawnienia Unijnego Podmiotu Zatwierdzającego w zakresie ocrhony lotnictwa cywilnego.

Współpracujemy w szczególności w zakresie doradztwa podmiotom prowadzącym działalność lotniczą i przewozową oraz wewnętrznej kontroli zgodności. 

Referencje

Powrót na górę