• Certyfikacja Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców

  Certyfikacja Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców

 • Kontrola bezpieczeństwa

  Kontrola bezpieczeństwa

 • Kontrola jakości w z zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

  Kontrola jakości w z zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Szkolenia stacjonarne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

  Szkolenia stacjonarne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

 • Szkolenia elearningowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego SPX i DGR

  Szkolenia elearningowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego SPX i DGR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

E-learning informacje SPX i DGR

Szkolenia elearningowe SPX oraz DGR

Avsec.pl – system e-learningowy

Nowy użytkownik platformy musi dokonać rejestracji za pomocą unikalnego kodu, który otrzymuje od swojej Instytucji. Przy rejestracji użytkownik podaje swój aktywny e-mail oraz własne hasło które uprawnia go do logowania do własnego konta.
Okres ważności kodu rejestracyjnego, czas nauki oraz nieprzekraczalny termin przystąpienia do egzaminu jest ustalany na podstawie umowy pomiędzy avsec.pl oraz Instytucji zamawiającej szkolenie.

Kurs

Użytkownik po udanym zalogowaniu do systemu/własnego konta ma do dyspozycji 4 opcje wybierane z menu :
Kurs – proces nauki w oparciu o prezentację multimedialną, z możliwością wyboru sesji oraz swobodnego poruszania sie w przód i w tył w ramach sesji. Czas nauki (oglądania prezentacji) jest rejestrowany i jest limitowany
Egzamin – umożliwia przystąpienie do egzaminu, konieczna jest weryfikacja przystępującego do egzaminu poprzez Egzaminatora, który zatwierdza użytkownika własnym kodem.
Konto – zbiorcza informacja dla użytkownika o czasie spędzonym na nauce, czasie pozostałym do wykorzystania oraz wyniku egzaminu
Pomoc – podstawowe informacje dla użytkownika na temat użytkowania systemu oraz możliwość kontaktu w sprawie ewentualnych problemów związanych z systemem.

Administracja

Instytucja, której pracownicy są szkoleni otrzymuje dostęp do systemu z pozycji administratora, umożliwiający wgląd w profil i podsumowanie każdego z uczących się w systemie e-learningu. Panel umożliwia również nadawanie praw Egzaminatora wybranym koordynatorom którzy nadzorują przebieg egzaminów z ramienia Instytucji.

CERTYFIKAT

Każdy uczestnik, ktory pozytywnie ukończy szkolenie w systemie e-lerningowym otrzyma certyfikat, który jest uznawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Wzór certyfikatu e-learning

Firma avsec.pl

z siedzibą w Warszawie powstała z myślą o potrzebach podmiotów prowadzących lotniczą działalność gospodarczą...

czytaj więcej >>>

Zatwierdzenia

Opinia Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie programów szkolenia oraz instruktorów ochrony lotnictwa cywilnego...

czytaj więcej >>>

E-learning

I

Informacje rejestracja | kurs | administracja

L

Logowanie do panelu użytkownika

Administracja e-learningu

Instytucja, której pracownicy są szkoleni otrzymuje dostęp do systemu z pozycji administratora, umożliwiający wgląd w profil i podsumowanie każdego z uczących się w systemie e-learningu.

czytaj więcej >>>

Szkolenia dla kierowców przewożących ładunki lotnicze

Zgodnie z DEKLARACJĄ PRZEWOŹNIKA - Dodatku 6E do Rozporządzenia Wykonawczego (UE) nr 1998/2015 z dnia 15 listopada 2015r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego:

"Cały personel biorący udział w przewożeniu ładunku lotniczego/poczty lotniczej przejdzie ogólne szkolenie w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego zgodnie z pkt 11.2.7 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1998"

Firma avsec.pl oferuje ww. szkolenie, które uznawane jest we wszystkich Portach Lotniczych UE również w systemie elearningowym, co znacznie ułatwia jego organizację szczególnie dla kierowców przewożących łądunki lotnicze.

Współpracujemy z

avsec.pl, Avsec Cargo i Polskie Stowarzyszenie Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców razem propagują ideę tworzenia bezpiecznych łańcuchów dostaw w transporcie ładunków lotniczych.

Firma avsec.pl, która specjalizuje się w realizacji profesjonalnych szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego współpracuje z Avsec Cargo - podmiotem posiadającym koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej.

Ponadto Avsec Cargo posiada uprawnienia Unijnego Podmiotu Zatwierdzającego w zakresie ocrhony lotnictwa cywilnego.

Współpracujemy w szczególności w zakresie doradztwa podmiotom prowadzącym działalność lotniczą i przewozową oraz wewnętrznej kontroli zgodności. 

Referencje

Powrót na górę