Michał Miśkiw

mgr inż. Michał Miśkiw – absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu - Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego.

Posiada doświadczenie zdobyte na stanowisku audytora jakości u przewoźników lotniczych z certyfikatem AOC w Polsce.

Ponadto pełni funkcje kierownicze oraz niezależnego audytora jakości w organizacjach obsługi technicznej Part-145 oraz zarzadzania ciągłą zdatnością do lotu Part-M.

 

Czytaj więcej: Michał Miśkiw

Bartosz Stolarek

 dr Bartosz Stolarek -  rozprawę doktorską pt.: "Efektywność bezpiecznego łańcucha dostaw jako metoda ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w transporcie towarów" obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem oraz Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej.

Aktywnie promuje i wspiera ideę zapewnienia bezpieczeństwa wysyłanych przesyłek przez producentów towarów oraz przewoźników drogowych, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z kontrolą na lotniskach oraz wzrost efektywności czasowej przewożonych ładunków.

Prowadzi działalność gospodarczą wspierającą podmioty uczestniczące w bezpiecznym łańcuchu dostaw w transporcie lotniczym.

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

 

Czytaj więcej: Bartosz Stolarek

Powrót na górę