Bartosz Stolarek

 dr Bartosz Stolarek -  rozprawę doktorską pt.: "Efektywność bezpiecznego łańcucha dostaw jako metoda ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w transporcie towarów" obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem oraz Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej.

Prowadzi działalność gospodarczą wspierającą podmioty uczestniczące w bezpiecznym łańcuchu dostaw w transporcie lotniczym.

Aktywnie promuje i wspiera ideę zapewnienia bezpieczeństwa wysyłanych przesyłek przez producentów towarów oraz przewoźników drogowych, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z kontrolą na lotniskach oraz wzrost efektywności czasowej przewożonych ładunków. Z sukcesem zarządzał procesem certyfikacji największych polskich spedytorów oraz producentów wysyłających towary drogą lotniczą tj. : Schenker, Kuehne+Nagel, Grom Cargo Serwis, TAJ, ZET Transport, MTU, WIKA Polska, Fresh Fruit Polska i wielu innych.

Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

Posiada uprawnienie Unijnego Podmiotu Zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa cywilnego. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń zagranicznych oraz krajowych z dziedziny lotnictwa cywilnego tj.: ICAO National Inspectors Course, US Department of Homeland Security TSA Crisis Management Training, ECAC Best Practices for National Auditors, IRCA QMS Internal Auditor, GreenLight, PPL Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa, ULC Audytorów Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego oraz wiele innych. Przeszkolił ponad 5000 osób z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą oraz przeprowadził szkolenia specjalistyczne audytorów kontroli jakości i instruktorów szkolenia dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej.

Uczestniczył w ponad 500 czynnościach inspekcyjnych zarówno ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego w audytach certyfikacyjnych podmiotów lotniczych jak również jako wewnętrzny audytor kontroli jakości w podmiotach prowadzących lotniczą działalność gospodarczą. Od 2001 roku posiada licencję pilota samolotowego.

Powrót na górę