Michał Miśkiw

mgr inż. Michał Miśkiw – absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Transportu - Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego.

       Posiada doświadczenie zdobyte na stanowisku audytora jakości u przewoźników lotniczych z certyfikatem AOC w Polsce.

       Ponadto pełni funkcje kierownicze oraz niezależnego audytora jakości w organizacjach obsługi technicznej Part-145 oraz zarzadzania ciągłą zdatnością do lotu Part-M.

        Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z dziedziny lotnictwa cywilnego i jakości w lotnictwie m.in. Audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego; Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego; Wymagania EU-OPS1; IATA IOSA/ISAGO; Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008.

      Wpisany na listę Prezesa ULC certyfikowanych Instruktorów Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Efektywnie zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem wewnętrznych programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji w podmiotach prowadzących działalność lotniczą.

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

Powrót na górę