O nas

     Firma avsec.pl i Avsec Cargo zajmuje się outsourcingiem w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, służąc pomocą podmiotom prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą w osiąganiu obowiązujących standardów dotyczących następujących zagadnień:

  • szkolenia elearningowe 11.2.7 i 11.2.3.9 SPX i DGR,
  • inne szklenia elearningowe i stacjonarne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego,
  • profesionalne doradztwo przy wprowadzaniu bezpiecznych łańcuchów dostaw dla firm przewozowych, zarejestrowanych agentówi znanych nadawców,
  • konsulting w zakresie ochrony lotnictwa oraz przewozów materiałów niebezpiecznych DGR,
  • zarządzanie procesem certyfikacji Znany Nadawca i Zarejestrowany Agent,
  • tworzenie systemu ochrony podmiotu,
  • Wewnętrzny audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - realizacji kontroli zgodności dla podmiotów lotniczych,
  • pomoc w pisaniu programów ochrony przed aktami bezprawnej ingerencji;

      Mając na względzie czas uczestników szkolenia jak również koszt organizacji szkoleń klasycznych firma oferuje możliwość kształcenia metodą e-lerningową. Warto zauważyć, iż e-lerning jest formą kształcenia akceptowaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Metoda ta umożliwia klientom przeszkolenie swoich pracowników w pełnej palecie szkoleń w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego SPX oraz DGR bez wyłączaniaich z trybu wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy.

      Atrakcyjność naszej oferty opiera się na bardzo niskiej cenie zauczestnika szkolenia oraz możliwości administrowania szkolenia z pozycji egzaminatora w danej Instytucji (tj.wgląd w profil i podsumowanie każdego z uczących się w systemie e-learningu). Wzależności od liczby osób podlegających szkoleniu, firma avsec.pl zapewnia korzystne rabaty.

      Szkolenia oferowane przez nas kierujemy do podmiotów uczesticzących w bezpiecznym łańcuchu dostaw tj. firmy transportowe przewożące ładunki lotnicze, znanych nadawców, zarejestrowanych agentów oraz firmy prowadzące lotniczą działalność gospodarczą.

Fundamentalnym celem

naszej firmy jest dostarczenie profesjonalnych szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego na najwyższym poziomie merytorycznym i organizacyjnym oraz stałe podnoszenie kwalifikacji osób wpływających na ochronę i bezpieczeństwo transportu lotniczego. Cel ten staramy się osiągać za pośrednictwem wykwalifikowanych i akceptowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego instruktorów szkolenia, dopasowanie szkoleń do potrzeb klienta, jak również poprzez zastosowanie elastyczności cenowej, programowej i organizacyjnej.

Powrót na górę