Audytor Kontroli Jakości

Szkolenia audytora kontroli jakości zakresie ochrony lotnictwa kierujemy do osób, zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby: 

- ubiegające się o uprawnienia audytora kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Powrót na górę