Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego

Szkolenia instruktora ochrony lotnictwa cywilnego kierujemy do osób, zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby:

- ubiegające się o uprawnienia instruktora ochrony lotnictwa cywilnego

Instruktor Ochrony Lotnictwa

Powrót na górę