Instruktor Ochrony Lotnictwa

Szkolenie instruktora ochrony lotnictwa kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających szkolenia do uzyskania uprawnień instruktora ochrony lotnictwa cywilnego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

1) informacje o wcześniejszych aktach bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktach terrorystycznych i o bieżących zagrożeniach;

2) przepisy w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

3) metody i środki stosowane w celu ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym;

4) cele i organizację ochrony lotnictwa cywilnego, w tym obowiązki i zakres odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie    ochrony;

5) możliwości i ograniczenia stosowanego sprzętu służącego do ochrony lub stosowanych metod kontroli bezpieczeństwa;

6) podstawy prawne i organizację systemu kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego na poziomie krajowym, międzynarodowym i Unii    Europejskiej;

7) obowiązki i uprawnienia audytorów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

8) metodologię w zakresie planowania, prowadzenia i raportowania wykonywanych czynności i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

9) standardy dotyczące czynności audytorskich.

Instruktor Ochrony Lotnictwa

Powrót na górę