Podstawowe

Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony lotnictwa kierujemy do osób, zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby: 

- ubiegające się o uzyskanie uprawnienia operatora oraz operatorzy kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego;

- ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania badania pojazdów wjeżdżających do strefy zastrzeżonej lotniska oraz osoby wykonujące badania pojazdów wjeżdżających do tej strefy;

- ubiegające się o uzyskanie uprawnienia do wykonywania kontroli dostępu, nadzoru, patroli oraz osoby wykonujące kontrolę dostępu, nadzór, patrol;

- ubiegające się o uzyskanie uprawnień do bezpośredniego nadzorowania osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony oraz osoby bezpośrednio nadzorujące osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony;

- ubiegające się o uzyskanie uprawnień do organizowania ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą oraz osoby odpowiedzialne za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą;

- ubiegające się o uzyskanie uprawnień instruktora oraz instruktorzy.

Szkolenia Podstawowe

Powrót na górę