11.2.2

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie podstawowe w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.2) – kierujemy do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość poprzednich aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;

b) znajomość ram prawnych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa, w tym obowiązków i zakresu odpowiedzialności osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony;

d) znajomość procedur kontroli dostępu;

e) znajomość systemów kart identyfikacyjnych używanych w porcie lotniczym;

f) znajomość procedur zatrzymywania osób i okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać;

g) znajomość procedur zgłaszania;

h) umiejętność rozpoznawania przedmiotów zabronionych;

i) umiejętność odpowiedniego reagowania na zdarzenia związane z ochroną;

j) znajomość wpływu zachowania i reakcji ludzi na poziom ochrony; oraz

k) zdolność jasnego i pewnego wypowiadania się.

Szkolenia Podstawowe

Powrót na górę