Specjalistyczne

Szkolenia specjalistyczne w zakresie  ochrony lotnictwa kierujemy do osób, zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby:

a) bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony,

b) odpowiedzialnych za organizację ochrony lotnictwa cywilnego w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

Specjalistyczne

Powrót na górę