Specjalistyczne zawodowe

Szkolenia specjalistyczne zawodowe, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, kierujemy do osób:

  • wykonujących badania pojazdów 11.2.3.4
  • przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole 11.2.3.5
  • przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony 11.2.3.6
  • zajmujących się ochroną statków powietrznych 11.2.3.7
  • realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem 11.2.3.8
  • stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej 11.2.3.9 
  • stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa 11.2.3.10

 

Powrót na górę