11.2.3.5

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ochrony lotnictwa (11.2.3.5) – Specjalistyczne szkolenie zawodowe dla osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wykonujących zadania z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w zakresie kontroli dostępu w porcie lotniczym oraz nadzoru i patroli. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość wymogów prawnych dotyczących kontroli dostępu, w tym zwolnień i specjalnych procedur ochrony;
b) znajomość systemów kontroli dostępu stosowanych w porcie lotniczym;
c) znajomość zezwoleń, w tym kart identyfikacyjnych i przepustek samochodowych zapewniających dostęp do stref operacyjnych lotniska i umiejętność rozpoznawania tych zezwoleń;
d) znajomość procedur patrolowania i zatrzymywania osób oraz okoliczności, w których należy zatrzymać osoby lub je zgłaszać;
e) umiejętność odpowiedniego reagowania na przypadki wykrycia przedmiotów zabronionych;
f) znajomość procedur reagowania w sytuacjach awaryjnych;
g) umiejętności interpersonalne, w szczególności sposoby postępowania w przypadku różnic kulturowych i pasażerów potencjalnie uciążliwych.

Ważność szkolenia: 5 lat

Powrót na górę