Świadomość ochrony lotnictwa 11.2.7 SPX

Szkolenie ogólnej świadomości ochrony lotnictwa cywilnego kierujemy do kierowców przewożących ładunki lotnicze SPX. Zgodnie z postanowieniami pkt. 11.2.7 rozporządzenia UE 2015/1998 oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, obejmuje następujące osoby:

- biorące udział w przewozie lotniczym ładunku lub poczty 11.2.7

- mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia pokładowego 11.2.7

- mające dostęp bez eskorty do zaopatrzenia portu lotniczego 11.2.7

Szkolenie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego obejmuje następujące osoby:

- inne niż pasażerowie i inne niż osoby wymienione w § 13.1. pkt 1–14 oraz 16 i 17 KPS,wymagające dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska 11.2.6

Świadomość Ochrony Lotnictwa

Powrót na górę