11.2.7

Termin Szkolenia: dogodny dla podmiotu.

Szkolenie w zakresie ogólnej świadomości ochrony lotnictwa (11.2.7) – Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego - do osób zatrudnianych w podmiotach prowadzących działalność lotniczą oraz pracowników i funkcjonariuszy służb państwowych wymagających ogólnej świadomości ochrony lotnictwa. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra TBiGM z dnia 20 września 2013 r. w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, szkolenie to jako obligatoryjne w myśl obowiązującego prawa, ma na celu uzyskanie następujących kwalifikacji:

a) znajomość wcześniejszych aktów bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym, aktów terrorystycznych i bieżących zagrożeń;

b) świadomość odpowiednich wymogów prawnych;

c) znajomość celów i organizacji ochrony lotnictwa w środowisku pracy, w tym obowiązków i odpowiedzialności osób stosujących środki    kontroli w zakresie ochrony;

d) znajomość procedur zgłaszania; oraz

e) umiejętność odpowiedniego reagowania na incydenty związane z ochroną.


Ważność szkolenia: 5 lat

Świadomość Ochrony Lotnictwa

Powrót na górę