Certyfikacja Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców

Avsec Cargo specjalizuje się w kompleksowej usłudze polegającej na zarządzaniu procesem certyfikacji Państwa firmy na Zarejestrowanego Agenta/ Znanego Nadawcy. Świadczymy usługi m.in. z zakresu pisania programów ochrony, realizacji szkoleń w zakresie ochrony lotnictwa, wewnętrznej kontroli zgodności oraz wykonywaniem zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W dobie wysokiej konkurencyjności oraz spowolnienia wzrostu popytu podmioty rynkowe prowadzą zaciętą walkę mającą na celu zwiększeniek kluczowych wskaźników – wydajności i skuteczności. Nie może się jednak odbywać kosztem procedur wpływających na poziom bezpieczeństwa transportu lotniczego. Analiza efektywności bezpiecznego łańcucha dostaw obejmuje trategiczną i systematyczną integrację procesów z zakresu współpracy, cyklu życia, logistycznych modeli, odpowiedzialności oraz ryzyka, mając na celu osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, a tym samym wypracowanie zysku.

Rozwój transportu towarów, uwarunkowany skutecznym zapobieganiem aktom bezprawnej ingerencji, w celu zapewnienia efektywności wymaga wdrażania innowacyjnych metod ochrony lotnictwa cywilnego czyli bezpiecznych łańcuchów dostaw. Powiązania usług transportu lotniczego ze wszystkimi sektorami gospodarki uwidaczniają ekonomiczną istotność wpływu zaistniałych aktów bezprawnej ingerencji na światowe rynki.

Ze względu na fakt, iż około 2/3 lotniczych przesyłek towarowych transportowana jest w ładowniach samolotów pasażerskich, a kontrola bezpieczeństwa cargo w porcie lotniczym jest kosztowna, czasochłonna i często mało efektywna należy stosować innowacyjne metody ochrony lotnictwa cywilnego takie jak tworzenie bezpiecznych łańcuchów dostaw. Efektywność przekłada się na obniżenie kosztów obsługi naziemnej z powodu braku opłaty za kontrolę bezpieczeństwa w porcie lotniczym oraz na skróceniu do minimum czasu dostawy przesyłki cargo na pokład statku powietrznego jednocześnie zapewniając jej ochronę.

 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6
 • Slajd7
 • Slajd8
 • Slajd9
 • Slajd10
 • Slajd1
 • Slajd2
 • Slajd3
 • Slajd4
 • Slajd5
 • Slajd6
 • Slajd7
 • Slajd8
 • Slajd9
 • Slajd10
Powrót na górę