Kontrola jakości w z zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

konstrola bezpieczenstwa paczka

Każdy podmiot prowadzący działalność lotniczą zobowiązany jest do realizacji wewnętrznej kontroli zgodności poprzez certyfikowanych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego audytorów. Firma Avsec Cargo posiada wykwalifikowaną kadrę posiadającą ww. uprawnienia i świadczy usługi w przedmiotowym zakresie. Wewnętrzą kontrolę zgodności realizujemy w sposób odpowiedzialny i profesionalny.

1. Bartosz Stolarek Certyfikat nr ULC/LOB/W/01/2012

2. Barbara Stolarek Certyfikat nr ULC/LOB/W/02/2012

3. Monika Sakowska – Certyfikat nr ULC/LOB/W/11/2014

4. Milena Olejniczak Certyfikat nr ULC/LOB/W/01/2017

Powrót na górę