Szkolenia elearningowe w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego SPX i DGR

Mając na względzie czas uczestników szkolenia jak również koszt organizacji szkoleń klasycznych firma oferuje możliwość kształcenia metodą e-lerningową. Warto zauważyć, iż e-lerning jest formą kształcenia akceptowaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Metoda ta umożliwia podmiotom prowadzącym lotniczą działalność gospodarczą przeszkolenie swoich pracowników w pełnej palecie szkoleń kierunkowych w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego bez wyłączaniaich z trybu wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku pracy.

Atrakcyjność naszej oferty opiera się na bardzo niskiej cenie zauczestnika szkolenia oraz możliwości administrowania szkolenia z pozycji egzaminatora w danej Instytucji (tj.wgląd w profil i podsumowanie każdego z uczących się w systemie e-learningu). Wzależności od liczby osób podlegających szkoleniu, firma avsec.pl zapewnia korzystne rabaty.

Szkolenia oferowane przez nas kierujemy do kierowców uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw 11.2.7 SPX oraz przewożących ładunki niebezpieczne DGR.

Powrót na górę