Napisz do nas: biuro@avsec.pl

Baza wiedzy

Start > Artykuły > Baza wiedzy > Co zyska przedsiębiorstwo, zdobywając status zarejestrowanego agenta lub znanego/uznanego nadawcy?

Co zyska przedsiębiorstwo, zdobywając status zarejestrowanego agenta lub znanego/uznanego nadawcy?

Status zarejestrowanego agenta, uznanego lub znanego nadawcy przekłada się na konkretne korzyści, zarówno z punktu widzenia klienta, który wysyła międzynarodowe przesyłki, jak i dla samego przedsiębiorstwa. Dzięki szkoleniom z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, zakończonym pomyślnie zdanym egzaminem certyfikującym, przed podmiotami gospodarczymi zatrudniającymi przeszkoloną kadrę otwierają się nowe możliwości działania na rynku oraz realne prawdopodobieństwo zwiększenia rentowności prowadzonego biznesu.

Uzyskana podczas szkolenia wiedza potwierdzona certyfikatem wydawanym przez Urząd Ochrony Lotnictwa Cywilnego umożliwia zastosowanie szeregu zintegrowanych rozwiązań dla łańcucha dostaw. Dzięki wprowadzonym zmianom przedsiębiorstwo stawia czoło licznym wyzwaniom logistycznym, które nie tylko usprawniają cały proces biznesowy, lecz także świadczą o realnej przewadze konkurencyjnej.

Certyfikat zarejestrowanego agenta i znanego lub uznanego nadawcy wspiera efektywną organizację procesu transportowego towarów na każdym z jego etapów. Wszystkie ładunki lotnicze, które pochodzą od podmiotów zapewniających integralność ochrony w bezpiecznym łańcuchu dostaw – uznanego nadawcy, znanego nadawcy lub zarejestrowanego agenta – są zwolnione z kontroli bezpieczeństwa oraz objęte niższymi opłatami handlingowymi. Oprócz tego przedsiębiorstwo zyskuje skróconą do minimum obsługę dostawy ładunku na trasie DTA (ang. Door to Airport) oraz większą wiarygodność na rynku transportu frachtu lotniczego.