Napisz do nas: biuro@avsec.pl

O nas

Start > O nas

Co wyróżnia firmę Avsec?

W naszych działaniach kierujemy się pełnym profesjonalizmem i poważnym podejściem do obowiązujących przepisów. Oferowane przez nas rozwiązania są nie tylko przystępne, ale też gwarantują spełnienie wszystkich możliwych obostrzeń wynikających z aktów prawnych.

Posiadamy status Zarejestrowanego Agenta, co pozwala nam uwierzytelniać pracowników naszych klientów jako osoby spełniające wszystkie wymogi dotyczące bezpiecznych łańcuchów dostaw, a naszych klientów jako poważnych kontrahentów biznesowych na rynku ładunków lotniczych.

W czasie wielu lat naszej obecności na rynku Aviation Security pomogliśmy uzyskać samodzielne statusy Zarejestrowanych Agentów, Znanych Nadawców i Znanych Dostawców Zaopatrzenia Portu Lotniczego wielu firmom uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw. Naszymi klientami są również firmy spedycyjne, transportowe oraz przewoźnicy lotniczy. Współpracując z nami mają Państwo zapewniony dostęp do rynku pełnego profesjonalistów.

NASI SPECJALIŚCI

DR BARTOSZ STOLAREK

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej Akademii Obrony Narodowej, gdzie uzyskał dyplom z Zarządzania Lotnictwem.

Rozprawę doktorską zatytułowaną „Efektywność bezpiecznego łańcucha dostaw jako metoda ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji w transporcie towarów” obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest wspieranie podmiotów uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw w transporcie lotniczym. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Zarejestrowanych Agentów i Znanych Nadawców.

Aktywnie promuje i wspiera ideę zapewnienia bezpieczeństwa przesyłek, co pozwala znacząco obniżyć koszty kontroli na lotniskach oraz realnie wpływa na skrócenie czasu dostarczania przewożonych ładunków.

Bartosz Stolarek jest zatwierdzonym Instruktorem Ochrony Lotnictwa Cywilnego, a także Unijnym Podmiotem Zatwierdzającym ds. ochrony lotnictwa cywilnego (EU Aviation Security Independent Validator).

PATRYK CZAPIEWSKI

Absolwent szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony.
Kierownik ds. Ochrony Lotnictwa u Zarejestrowanego Agenta. Nadzoruje realizację zadań osób odpowiedzialnych za kontrolę bezpieczeństwa ładunków i poczty.
Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości w zakresie lotnictwa cywilnego, certyfikowany przez Władzę Lotniczą.
Został wpisany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na listę Instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Od 2009 roku posiada uprawnienia Operator Kontroli Bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

MILENA OLEJNICZAK-SOKOŁOWSKA

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, certyfikowany przez Urząd Lotnictwa.

Nadzoruje od strony operacyjnej i formalnej pracę operatorów kontroli bezpieczeństwa u Zarejestrowanego Agenta.

Została wpisana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na listę instruktorów szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

MGR MAGDALENA LESZCZYŃSKA

Doradca biznesowy i ekspert marketingu. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obroniła pracę magisterską z marketingu i zarządzania. Dalszym etapem rozwoju jej zawodowych zainteresowań były 3 kierunki studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego związane z: marketingiem internetowym, public relations oraz kierowaniem ludźmi w firmie. Jej artykuły, analizy i komentarze eksperckie można przeczytać na łamach portali i magazynów branżowych.

Obserwuje trendy marketingowe i dobre praktyki w biznesie. W codziennej pracy stosuje najlepsze strategie działania oraz proponuje najefektywniejsze rozwiązania biznesowe. Dzięki jej wsparciu firmy realizują założone cele i optymalizują swoje koszty działania.

PAWEŁ KOZIELSKI

Wewnętrzny Audytor Kontroli Jakości i Instruktor Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe, które początkowo zdobywał pełniąc służbę w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych na stanowisku pirotechnik – przewodnik psa. Wieloletni funkcjonariusz Straży Granicznej na stanowisku przewodnik psa w Grupie Bezpieczeństwa Lotów w Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie.

Uczestnik krajowych i międzynarodowych szkoleń związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Certyfikowany operator kontroli bezpieczeństwa. Certyfikowany instruktor ochrony lotnictwa cywilnego. Certyfikowany wewnętrzny audytor kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.