Napisz do nas: biuro@avsec.pl

Szkolenia

Start > Szkolenia

Szkolenia SPX

Przygotowanie i transport ładunków drogą powietrzną wymaga szczególnej ochrony. Od 2010 roku sposób przewożenia, składowania, odbioru i dostarczania przesyłek lotniczych określa rozporządzenie Komisji Europejskiej. Zapisom rozporządzenia podlegają wszystkie podmioty, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą, a za bezpieczeństwo i ochronę przewożonych oraz nadawanych ładunków odpowiadają także pracownicy. Właśnie dlatego każda osoba, która w codziennej pracy zajmuje się działaniami związanymi z transportem przesyłek lotniczych, jest zobowiązana do wzięcia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania swoich obowiązków.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kierowcy odpowiadający za transport ładunków lotniczych.

KORZYŚCI DLA FIRM:

Szkolenia DGR

Wszystkie przedmioty i materiały, które mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zdrowia, mienia lub środowiska, są uznawane za towary niebezpieczne. Do takich towarów zaliczają się między innymi kwasy i zasady (wchodzą w reakcję z metalami, z których jest wykonany samolot), gazy łatwopalne (w połączeniu z powietrzem stanowią mieszaninę wybuchową) czy tłuszcze (reagują z tlenem, powodując samozapalenie).

W transporcie materiałów niebezpiecznych samolotem kluczowe jest przestrzeganie restrykcyjnych reguł bezpieczeństwa i świadomość, że odstąpienie od nich może skutkować katastrofą. Ze względu na duże ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa transport towarów niebezpiecznych drogą lotniczą szczegółowo regulują przepisy prawa wydane przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz dodatkowe zapisy sformułowane przez IATA, czyli Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, które są aktualizowane co roku.

Celem szkolenia DGR jest zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami prawa, informacjami dotyczącymi odpowiedzialności za transport, zasadami klasyfikowania, pakowania, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą.

ADRESACI SZKOLENIA:

KORZYŚCI DLA FIRMY:

Weryfikacja ważności certyfikatów

Teraz możesz sprawdzić ważność wystawionego przez nas certyfikatu. Wystarczy wpisać jego numer do wyszukiwarki dostępnej tutaj:

WYSZUKIWARKA CERTYFIKATÓW

Wyszkiwarka cetyfikatów

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, jakie organizujemy znajdują się na stronie: szkolenia-avsec.pl.

7.4.30