Napisz do nas: biuro@avsec.pl

Szkolenia

Start > Szkolenia

Szkolenia SPX

Przygotowanie i transport ładunków drogą powietrzną wymaga szczególnej ochrony. Od 2010 roku sposób przewożenia, składowania, odbioru i dostarczania przesyłek lotniczych określa rozporządzenie Komisji Europejskiej. Zapisom rozporządzenia podlegają wszystkie podmioty, które prowadzą lotniczą działalność gospodarczą, a za bezpieczeństwo i ochronę przewożonych oraz nadawanych ładunków odpowiadają także pracownicy. Właśnie dlatego każda osoba, która w codziennej pracy zajmuje się działaniami związanymi z transportem przesyłek lotniczych, jest zobowiązana do wzięcia pełnej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania swoich obowiązków.

ADRESACI SZKOLENIA:

Kierowcy odpowiadający za transport ładunków lotniczych.

KORZYŚCI DLA FIRM:

Szkolenia DGR (CBTA) – podejście oparte na kompetencjach

Od 1 stycznia 2023 roku przepisy związane z przewozem materiałów niebezpiecznych (DGR) przeszły daleko idącą metamorfozę. Wdrożono zupełnie nową metodologię szkoleniową opartą na kompetencjach (ang. Competency Based Training Assessment, CBTA). W ramach tego innowacyjnego podejścia, tradycyjne kategorie szkoleń DGR ustąpiły miejsca nowym, a również treść wymagań szkoleniowych uległa przekształceniu. Niemniej jednak zasady „adekwatności do obowiązków” oraz zapewnienia kompetentnego wykonywania funkcji pozostają w mocy. Nowe przepisy wymagają, aby personel przeszedł specjalistyczne szkolenie i ocenę, celem udowodnienia posiadania niezbędnych kompetencji do skutecznego wykonywania swoich obowiązków.

Bezpieczeństwo i efektywność w transporcie lotniczym są w dużej mierze uzależnione od wiedzy i kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces. Podejście oparte na kompetencjach, zaaprobowane przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), koncentruje się na efektywnym przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Instrukcje Techniczne dotyczące bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych (Doc 9284) wyraźnie wymagają, aby personel był kompetentny w wykonywaniu swoich obowiązków, co podkreśla znaczenie podejścia opartego na kompetencjach.

Polska wprowadziła nową ustawę regulującą przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą, podkreślając tym samym wagę przestrzegania nowych standardów. Urząd Lotnictwa Cywilnego przygotował także wytyczne dotyczące programów szkoleniowych, aby wesprzeć to nowe podejście.

Zapewnienie, że personel wykonuje swoje obowiązki zgodnie z odpowiednimi kwalifikacjami, stanowi kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Kompetentna kadra przekłada się na obniżone koszty i zwiększone bezpieczeństwo operacji. Zatrudnianie pracowników niedostatecznie przeszkolonych w obszarze DGR może prowadzić do opóźnień, wzrostu kosztów oraz stwarzania ryzyka dla bezpieczeństwa.

Nowa metoda szkoleniowa CBTA gwarantuje, że personel posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego wykonywania swoich zadań. Szkolenia są dostosowane do konkretnych funkcji, umożliwiając skupienie się na kluczowych umiejętnościach.

Weryfikacja ważności certyfikatów

Teraz możesz sprawdzić ważność wystawionego przez nas certyfikatu. Wystarczy wpisać jego numer do wyszukiwarki dostępnej tutaj:

WYSZUKIWARKA CERTYFIKATÓW

Wyszkiwarka cetyfikatów

Szczegółowe informacje na temat szkoleń, jakie organizujemy znajdują się na stronie: szkolenia-avsec.pl.