Napisz do nas: biuro@avsec.pl

Baza wiedzy

Start > Artykuły > Baza wiedzy > Optymalizacja kosztów – ochrona lotnictwa

Optymalizacja kosztów – ochrona lotnictwa

Na rynku mocno dotkniętym pandemią COVID-19, oprócz kurczących się cen i zwiększonej konkurencji, podmioty zmuszone są do poszukiwania nowych rozwiązań w celu efektywnego działania, utrzymując przy tym najwyższy poziom świadczonych usług – jednakże bez kompromisów w ochronie lotnictwa.

Niniejszy artykuł opisuje, w jaki sposób nowe technologie mogą pomóc podmiotom związanym z lotnictwem w osiągnięciu większej wydajności i obniżeniu kosztów, ale także w jaki sposób uwzględnienie koncepcji cyfrowej transformacji w zakresie szkoleń z zakresu ochrony lotnictwa może pozwolić tym podmiotom sprostać rosnącym oczekiwaniom ze strony pracowników, klientów i udziałowców.

Zagrożenie atakiem terrorystycznym na lotnictwo cywilne, zwłaszcza w wyniku ataków z 11 września 2001 r., spowodowało, że system skupił się na intensywnych działaniach w zakresie ochrony. Jednakże trudno jest przy tym określić, czy korzyści z ochrony rekompensują związane z nimi koszty. Dobrze zorganizowane podejście do ochrony lotnictwa, ze szczególnym naciskiem na uzyskanie jak najbardziej zoptymalizowanych rozwiązań w zakresie ochrony po jak najmniejszych kosztach, powinno być priorytetem w dobie oszczędności budżetowych i ogólnej walki rynkowej, z którą mamy obecnie do czynienia.

Co więcej, nie da się pominąć, że od zeszłego roku lotnictwo przeżywa erę bezprecedensowej zawiłości w swej działalności. W chwili pisania tego tekstu pandemia koronawirusa dotknęła ponad 123 miliony ludzi w 219 państwach i terytoriach na całym świecie. Te niewyobrażalne liczby sprawiają, że trwający kryzys jest największym wyzwaniem we współczesnej historii. Niestety, na razie  nadal trudno dostrzec optymistyczne zakończenie. W tym stanie wielkiej niepewności nie ma złotej zasady zapewniającej pomyślne wyjście z kryzysu. Co więcej, nie ma prostego rozwiązania zwłaszcza dla tak wrażliwej i kosztownej dziedziny, jaką jest lotnictwo. Jednak, aby osiągnąć postęp z optymalną reakcją, należy rozważyć różne scenariusze, w tym ten, w którym ograniczenia operacyjne stają są jeszcze trudniejsze. Stworzenie strategii skutecznego przetrwania będzie zależało od dwóch głównych aspektów, tj. czynników zewnętrznych, takich jak spodziewane nadchodzące załamanie rynku światowego oraz innych czynników, takich na które decydenci mają wpływ. Skoncentrowanie się na aspektach osiągalnych zawęża się do fundamentalnego pytania, na którym jednocześnie opiera się zapewnienie ochrony lotnictwa – jak najlepiej przydzielić ograniczone zasoby, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ataku na lotnictwo cywilne bez zwiększania kosztów z tym związanych, dodatkowo eliminując marnotrawstwo czasu, lepiej wykorzystując dostępne zasoby i przy tym poprawić wyniki finansowe firmy.

Platforma cyfrowa Avsec Control to narzędzie, które zostało opracowane dla wszystkich przedsiębiorstw i osób fizycznych związanych z lotnictwem, w tym uczestniczących w bezpiecznym łańcuchu dostaw. Rozwiązania biznesowe oferowane przez ekspertów lotnictwa Avsec Cargo oferują klientom prawdziwie transformacyjny potencjał optymalizacji kosztów z wymiernymi korzyściami, które wykraczają daleko poza samą redukcję wydatków. Podczas gdy wiele podmiotów rozpoczęło swoją przygodę z wykorzystaniem platform cyfrowych do wspomagania niektórych procesów, firmy różnej wielkości muszą stawić czoła wielu barierom wynikającym ze zmian, które dzięki platformie Avsec Control są łatwe do przezwyciężenia.

Szukając rozwiązania optymalizującego koszty, nie można pominąć faktu, że bycie on-line jest obecnie tak niezastąpione jak nigdy wcześniej. Niezależnie od tego, czy chcesz szybko sprawdzić e-maile, zrobić zakupy w Internecie, czy po prostu przewinąć najnowsze wiadomości – urządzenia cyfrowe stały się nieodzowną częścią dzisiejszej rzeczywistości. Taka tendencja to szansa dla podmiotów poszukujących nowych sposobów na zmniejszenie kosztów ochrony lotnictwa.

Szereg procesów w zakresie ochrony lotnictwa, w tym szkolenia stacjonarne, stanowią obecnie wyzwanie w zakresie zapewnienia dystansu społecznego. Próba uniknięcia zatłoczonych sal szkoleniowych podkreśla pilną potrzebę wdrożenia technologii cyfrowych umożliwiających szkolenie personelu w bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób. Platforma Avsec Control to narzędzie internetowe, które oferuje szkolenia w zdalnym, zabezpieczonym środowisku, niezależnie od czasu czy miejsca. To unikalne rozwiązanie, które wspiera szkolenia pracowników w czasach znacznych ograniczeń wynikających z aktualnej rzeczywistości biznesowej. Ponadto niektóre rozwiązania oparte na chmurze oferowane przez Avsec Control idą nieco dalej, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w postęp kursów lub generując powiadomienia o zbliżających się terminach. Funkcje te pomagają nie tylko w poprawie monitorowania jakości, ale także w lepszej alokacji personelu i sprzętu. W ten sposób innowacje mogą zwiększyć wydajność operacyjną.

Avsec Cargo od ponad dwunastu lat wdraża rozwiązania z zakresu ochrony w lotnictwie cywilnym  oraz prowadzi szkolenia stacjonarne i e-learningowe na tym wymagającym rynku. Od momentu powstania, z platformy Avsec Control skorzystało ponad 15 000 międzynarodowych użytkowników z firm działających w branżach związanej z lotnictwem. Zoptymalizowane rozwiązania oferowane przez Avsec Cargo obejmują szkolenia zatwierdzone przez właściwy terytorialnie urząd lotnictwa cywilnego, system zarządzania kontrolą jakości i testów, bezpieczne zarządzanie danymi oraz profesjonalne wsparcie. Klientami Avsec Cargo są podmioty związane z branżą lotniczą, które w swojej codziennej działalności świadczą usługi na najwyższym poziomie i oczekują tego samego od swoich kontrahentów.

Podsumowując, w kontekście zwiększonego zagrożenia terrorystycznego, nowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa, rosnącej liczby konkurentów i ograniczonych zasobów, branża ochrony lotnictwa poszukuje nowych sposobów, aby pomóc w utrzymaniu i zwiększeniu atrakcyjności swojej oferty. W czasach, gdy pytania o optymalizację kosztów pojawiają się jak nigdy dotąd, platforma Avsec Control jest odpowiedzią na wszystkie z nich.